การที่ทารกหายใจครืดคราด คืออาการที่ลูกหายใจแล้วมีเสียงบางอย่างแทรกอยู่ด้วย หรือคล้ายมีบางอย่างอุดกั้นหรือติดค้างในลำคอ

เด็ก ทำให้เขาหายใจได้ไม่สะดวก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งทำให้เนื้อเยื่อในทางเดินหายใจบวม เช่น ไข้หวัดมีทางเดินหายใจที่แคบและตีบตั้งแต่กำเนิด ทำให้หายใจได้ลำบากกล่องเสียงอ่อนนุ่มเกินไป จนทำให้ตกลงมาบังเส้นเสียงและปิดกั้นทางเดินหายใจของทารกชั่วคราว อาการนี้มักจะดีขึ้นเองเมื่อทารกอายุ 1 ขวบขึ้นไป

เกิดอาการบวมในทางเดินหายใจ จนก่อให้เกิดการอุดตันหรืออักเสบน้ำหนักตัวมากเกินไปบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ทราบว่าลูกมีอาการหายใจครืดคราดหรือเปล่า ให้ลองสังเกตอาการเหล่านี้ดูค่ะ เพราะถ้าเริ่มมีอาการดังนี้แสดงว่าทางเดินหายใจของลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจังหวะการหายใจแปรปรวน ไม่สม่ำเสมอหายใจเร็วมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับประมาณ 2-3 วินาทีเวลาลูกหายใจจะมีเสียงคล้ายการกรนเบา ๆทารกหายใจครืดคราดอันตรายไหมอาการทารกหายใจครืดคราดมีหลายสาเหตุ ซึ่งหากเกิดจากกล่องเสียงอาจไม่มีอันตราย แต่ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากระบบทางเดินหายใจผิดปกติจนอาจเกิดอันตรายได้ ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพลูกน้อยอย่างรุนแรงในอนาคตเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด หรือโรคปอ